Zajezdnia Brus

Zajezdnia Brus jest najmniejszą spośród łódzkich zajezdni. Jeszcze kilka lat temu służyła spółce Tramwaje Podmiejskie, jako zaplecze techniczne dla taboru obsługującego trasy tramwajowe do Konstantynowa Łódzkiego oraz Lutomierska. Obecnie, Brus nie jest już czynną zajezdnią. W miejscu tym powstać ma natomiast Muzeum Komunikacji Miejskiej. Schronienie znalazły tu już łódzkie historyczne tramwaje i autobusy.

 

W dniu 17 grudnia 1910 roku oficjalnie uruchomiono nową trasę tramwajową do Konstantynowa Łódzkiego. Do jej obsługi, u zbiegu obecnej ulicy Konstantynowskiej i Lontowej w Brusie zbudowano nową zajezdnię tramwajową, będącą jednocześnie trzecim obiektem tego typu, należącym do Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

 

Głównym elementem zajezdni od samego początku była pięciotorowa, ślepo zakończona hala, składająca się z dwóch części. Cztery tory służyły do garażowania pojazdów. Piąty tor był oddzielony od reszty i służył do remontu wagonów. Część postojowa hali, kilka lat po powstaniu, została nieco przedłużona. Kompleks uzupełniły budynki mieszkalne, biurowe i gospodarcze. Teren zajezdni ogrodzono.

 

Układ torowy zajezdni przez ponad sto lat istnienia uległ niewielkim zmianom. Początkowo tory prowadziły tylko od trasy tramwajowej bezpośrednio do hali zajezdni. Dopiero w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku wybudowano dodatkowy tor wokół hali, od którego odchodziły dwie bocznice. Jedna krótsza, znajdująca się w północno-wschodnim rogu zajezdni i druga znacznie dłuższa położona po zachodniej stronie hali. Umożliwiono również wyjazd z toru otaczającego zajezdnię bezpośrednio w kierunku Łodzi. Wcześniej bowiem, tory prowadziły tylko w kierunku Konstantynowa.
W późniejszym okresie, w miejscu dotychczasowej bocznicy w północno-wschodnim narożniku zajezdni wytyczono dodatkowy tor okrążający halę. Po zachodniej stronie zajezdni powstały natomiast trzy dodatkowe tory postojowe. Dzięki temu, w miejscu tym w sumie na czterech torach mogły być gromadzone tramwaje przygotowane do wyjazdu na linię.

 

Powered by JoomlaGadgets

 

W 1948 roku Kolej Elektryczna Łódzka i Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe zjednoczono w Miejskie Zakłady Komunikacyjne, które dwa lata później przekształcono w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Przez kolejne czterdzieści lat Brus funkcjonował w strukturach MPK jako czwarta zajezdnia, obsługując linie podmiejskie numer 43 i 43 bis, a także wybrane brygady linii miejskich.

 

Zajezdnia Brus, jako najmniejszy obiekt MPK Łódź, przez lata przewidziana była do likwidacji i ewentualnej zamiany na muzeum komunikacji miejskiej. Stąd też, cały kompleks zajezdni w bardzo niewielkim stopniu poddawany był modernizacjom i unowocześnieniom. Dzięki temu, do dnia dzisiejszego udało się zachować cały obiekt w niemal niezmienionym stanie, z wieloma oryginalnymi elementami infrastruktury i architektury.

 

W Brusie najdłużej eksploatowano również wagony dwuosiowe. O ile w pierwszych latach funkcjonowania zajezdni, trafiły tu czteroosiowe wozy GE58, nazywane "Berlinkami", to po drugiej wojnie światowej zastąpiono jest dwuosiowymi wagonami 5N. Dopiero w dniu 30 lutego 1990 roku na stanie zajezdni pojawiły się pierwsze wagony przegubowe. Były to używane wozy GT6 z Bielefeld. Kilka miesięcy później, na Brus sprowadzono pierwsze przegubowce polskiej produkcji, czyli wagony typu 803N. Do dnia 28 października 1991 roku wycofano z ruchu wszystkie dwuosiowe wozy. 

 

Zmiany ustrojowe w naszym kraju po 1989 roku skutkowały również przekształceniami łódzkiego MPK. W dniu 1 lutego 1994 roku powstały "Tramwaje Podmiejskie" spółka z o.o. Firma przejęła od MPK Łódź obsługę linii 43 i 43 bis. Do tego celu, MPK Łódź przekazało piętnaście wagonów liniowych oraz dwa techniczne. Były to 3 wozy GT6, 12 wozów 803N, a także jeden pług zbudowany na bazie wozu 2N2 oraz jedna platforma na bazie wozu 5N1. W latach 2005 - 2006 w zajezdni Brus testowano wóz M8S z Essen. Ostatecznie jednak, pojazd ten nie został zakupiony, natomiast przekazano go do dalszych testów do drugiego przewoźnika, czyli do spółki MKT. Ostatnie zmiany taborowe miały miejsce od 2010 roku. Rozpoczęto wówczas zakup używanych wagony GT6 z Grudziądza, które dwa lata później zastąpiły wszystkie wozy typu 803N.

Zajezdnia Brus ...
Wóz GT6 - 42 oc...
Tory postojowe ...
Spotkanie dwóch...

W dniu 31 marca 2012 roku zajezdnia Brus ostatecznie zakończyła normalną eksploatację. Z dniem 1 kwietnia 2012 roku MPK Łódź wchłonęło obie spółki tramwajowe, obsługujące linie podmiejskie. Tym samym sytuacja po 18 latach powróciła do stanu pierwotnego. Jednocześnie, rozpoczął się powolny proces przekształcania zajezdni Brus w muzeum. W hali dawnej remizy zgromadzono cały łódzki tramwajowy tabor historyczny. Na placu obok hali swoje miejsce znalazły natomiast historyczne autobusy. W opiece nad obiektami zajezdni Brus czynnie pomagają członkowie Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Dzięki nim, w lecie praktycznie co miesiąc organizowane są dni otwarte, w czasie których każdy może zobaczyć kolekcję historycznego taboru.

 

Obecnie ważą się losy kształtu projektu Zajezdnia Muzealna Brus. Miejsce to idealnie pasuje do stworzenia komunikacyjnego muzeum z prawdziwego zdarzenia. Pojawiły się jednak pomysły powstania placówki, która gromadziłaby również pamiątki związane z... lotnictwem. Zaproponowana koncepcja przewiduje między innymi postawienie nad halą zajezdni platformy, na której prezentowane byłyby samoloty.

Zajezdnia Brus ...
Wagony historyc...
Najstarsze zach...
Wagony oczekują...
Pług numer 101 ...
Niemal historyc...
Historyczny tab...
Pług numer 9203...
Historyczne wag...
Ostrzeżenie o ś...
Wagony 5N - 154...
Sanok numer 17 ...

Na terenie zajezdni Brus stacjonują obecnie również historyczne autobusy. Wśród nich dominują Ikarusy i Jelcze. Jest też wóz strażacki zbudowany na bazie samochodu ciężarowego Jelcz.

Kolejkcja histo...
Zachowane Jelcz...
Zachowane Ikaru...
Kolejkcja histo...
Na terenie zaje...
 

Zaloguj się, aby dodawać komentarze.

Zdjęcie tygodnia

Zaloguj się

Odwiedza nas 263 gości oraz 2 użytkowników.