Inwestycje komunikacyjne w centrum miasta

Łódź po kilku latach zastoju ponownie zaczyna inwestować w trakcję tramwajową. Od 2013 roku, w mieście prowadzone są dwie duże inwestycje, które w końcowych rozrachunku powinny odmienić transport tramwajowy. W ramach obu projektów planuje się budowę nowego odcinka torowego, a także przywrócenie do eksploatacji torowiska wyłączonego przed laty z ruchu.

 

Łódź dotychczas nie mogła pochwalić się licznymi inwestycjami tramwajowymi. W większości polskich miastach posiadających sieć tramwajową, od wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej trwa renesans tego środka transportu. Powstają nowe trasy, istniejące torowiska są odnawiane, a także kupowany jest nowy tabor. Tymczasem w Łodzi kilka lat temu podjęto realizację jednego projektu noszącego nazwę Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, który w zamierzeniach miał się stać szybką osią transportową, przebiegającą z północy na południe miasta i jednocześnie łączącą Zgierz i Pabianice. W latach 2006 - 2009 zrealizowano jednak tylko pierwszy etap projektu, obejmujący torowiska wyłącznie na terenie Łodzi, pomiędzy pętlami Helenówek i Chocianowice. Dodatkowo, zakupiono 16 wagonów PESA 122N. Na tym koniec. Dopiero w drugiej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku ruszyły kolejne inwestycje. Chcielibyśmy przedstawić dwie z nich.

 

Pierwszą inwestycją jest rewitalizacja trasy W-Z, biegnącej wzdłuż alei Mickiewicza i Piłsudskiego od Dworca Kaliskiego, na razie do ulicy Kilińskiego. W ramach projektu przewidziano budowę torowiska tramwajowego całkowicie odizolowanego od ruchu samochodowego. Trasa częściowo przebiegać będzie w wykopie na kształt rozwiązania zastosowanego na Poznańskim Szybkim Tramwaju. Przejścia dla pieszych również mają odbywać się bezkolizyjnie z tramwajem, głównie poprzez wiadukty i kładki. Centralnym punktem na trasie będzie zadaszony Dworzec Tramwajowy Centrum, który zlokalizowany zostanie u zbiegu ulicy Piotrkowskiej i alei Mickiewicza. W tym celu również po kilkudziesięciu latach przerw przywrócone zostanie do eksploatacji torowisko tramwajowe na ulicy Piotrkowskiej od ulicy Żwirki i Wigury do alei Mickiewicza. Czterotorowy przystanek połączy dwa najważniejsze ciągi tramwajowe w mieście, biegnący ze wschodu na zachód, czyli z dzielnicy Widzew do pętli Wyszyńskiego oraz z północy ulicą Kościuszki do ulicy Piotrkowskiej i dalej na południe po trasie Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. W planach jest również modernizacja kolejnych odcinków trasy W-Z, a nawet budowa nowego torowiska tramwajowego przez Olechów do wschodniej części miasta. Poniżej prezentuję kilka zdjęć z placu budowy z połowy 2014 roku.

Krakowski akcen...
Początek przebu...
Kolejne remonto...
Kolejne remonto...
Kolejne remonto...
Kolejne remonto...
W tym miejscu m...
Przywracanie to...
Widoczne w tle ...
Widoczne stare ...
Trasa W-Z w pob...

Na przełomie 2014 i 2015 roku prace przy modernizacji trasy drogowo - tramwajowej W-Z był mocno zaawansowane. Na odcinku od alei Włókniarzy wzdłuż całej alei Mickiewicza i ulicy Piłsudskiego aż do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego torowisko było ukończone w 80-90%. Szyn brakowało jedynie w rejonie skrzyżowania ulicy Piotrkowskiej z Piłsudskiego i na samym planowanym węźle przesiadkowym.

 

Torowisko wzdłuż całej alei Mickiewicza pobiegnie w wykopie bezkolizyjnie aż do skrzyżowania z ulicą Kościuszki, gdzie tramwaj wyjedzie na powierzchnię. Dalej wzdłuż alei Piłsudskiego torowisko  będzie biec na równi z powierzchnią gruntu, natomiast w wykopie, a dalej również w tunelu poprowadzone zostaną jezdnie dla ruchu indywidualnego, aż do ulicy Kilińskiego. Dzięki temu, rejon skrzyżowania ulicy Kościuszki i Piotrkowskiej z aleją Mickiewicza zostanie częściowo uwolniony od samochodów.

 

Przypominająca gotycką katedrę okazała konstrukcja Dworca Tramwajowego Centrum jest już na ukończeniu. Wkrótce pojawi się zadaszenie i brakujące fragmenty torowiska, jednak już teraz widać, że ten imponujący obiekt niewątpliwie ma ogromne szanse stać się wizytówką transportową Łodzi. Poniżej prezentuję zdjęcia z placu budowy z początku 2015 roku.

Wzdłuż końcoweg...
Skrzyżowanie ul...
Powstające okaz...
Dworzec Tramwaj...
Dworzec Tramwaj...
Gotowy fragment...
Od ulicy Kościu...
Końcowy odcinek...
Ukończony odcin...
 

Dotychczas omawiane były tylko prace budowlane prowadzone na środkowym odcinku trasy W-Z. Jednak roboty przy modernizacji torowiska odbywają są na całej długości od pętli Wyszyńskiego do końcówki Augustów, a nawet dalej. Po wschodniej stronie Łodzi trwa bowiem budowa nowego odcinka torowiska o długościi 4 kilometrów od pętli Augustów w kierunku południowo-wschodnim na Olechów, w rejon dotychczasowej pętli autobusowej DELL. Cała inwestycja ma być oddana do użytku w październiku 2015 roku. Poniżej zamieszczam obszerną fotorelację z modernizacji całej trasy i budowy wschodniego odcinka nowego torowiska trasy W-Z w Łodzi. Zdjęcia wykonane zostały w dniu 3 maja 2015 roku.


Fotorelację po modernizowanej łódzkiej trasie W-Z zaczynamy od pętli Wyszyńskiego. Układ torowy na tej końcówce w trakcie przebudowy został częściowo zmieniony. Skróceniu uległy tory do wymijania na wjeździe na pętlę. Zwiększyła się również liczba torów postojowych na wyjeździe z końcówki z dwóch do trzech. W środku pętli zlokalizowany będzie dworzec autobusowy, dzięki czemu oba środki transportu zostaną w pełni zintegrowane. Dodatkowo, zastosowano tu interesujące rozwiązanie. Zamiast tradycyjnych peronów dla autobusów, przygotowano bowiem stanowiska ukośne, położone jedno za drugim. Dzięki temu, pasażerowie oczekiwać będą na pojazdy przy jednym peronie, a autobusy będą miały ułatwiony wyjazd z miejsca postoju. Pętla Wyszyńskiego jest również miejscem początku wspólnego pasa tramwajowo-autobusowego, który prowadzić będzie wzdłuż alei Wyszyńskiego do skrzyżowania z Retkińską.

Remontowana pęt...
Powstające przy...
Tory do wymijan...
Stanowiska post...
Widok z pętli W...

Wzdłuż alei Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Retkińską zbudowano wspólny ciąg tramwajowo-autobusowy. W tym miejscu warto podkreślić zastosowanie krawężników typu Kassel, ułatwiających dojazd autobusów do krawędzi peronu przystankowego. Negatywnie prezentują się natomiast perony pod względem długości. Zmieści się tu bowiem tylko jeden pociąg tramwajowy.

 

Za ulicą Retkińską, torowisko nie będzie już przystosowane do jazdy autobusów. Tory na tym odcinku zbudowane zostały w identycznej technologii, jak na przykład w Krakowie na trasie na Krowodrzę Górkę. Szyny przytwierdzone są do betonowych podkładów, które następnie położone są na żelbetowych ławach. Pomiędzy podkładami i ławami znajduje się dodatkowo masa wygłuszająca. Całość wykonana będzie oczywiście w technologii zielonego torowiska.

Wspólne torowis...
Powstające toro...
Szyny na podkła...

W śródmieściu Łodzi najciekawszy oczywiście jest Dworzec Tramwajowy Centrum. Komunikacyjna "katedra gotycka" na razie oczekuje na zakończenie montażu torowiska, które z każdym miesiącem jest coraz bardziej kompletne. Za centralnym przystankiem widać również powstające rampy wyjazdowe z tunelu drogowego.

Dworzec Tramwaj...
Powstające rozj...
Widok na Dworze...
Wyjazd z tunelu...

Na dalszym odcinku trasy W-Z również trwają prace budowlane, przy czym torowisko pomiędzy skrzyżowaniami jest już właściwie ułożone, natomiast zarówno na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Kilińskiego, jak i Piłsudskiego i Kopcińskiego trwają roboty przy montażu rozjazdów. Podobnie sytuacja wygląda na pętli pośredniej Widzewska. Tu jeszcze dość sporo pozostało do zrobienia.

Remontowane tor...
Remontowana pęt...
Remontowane tor...

Położona na Widzewie pętla Augustów zdecydowanie zmieni swój wygląd podczas obecnej modernizacji. Główna w tym zasługa budowy dalszego odcinka trasy tramwajowej. Z tego względu, po południowej stronie końcówki poprowadzone będą tory w obu kierunkach, łączące się z nową trasą. Przed skrzyżowaniem z ulicą Augustów dwa tory umożliwiać będą zawrócenie na pętli. Po północnej stronie pętli zlokalizowane będą trzy tory postojowe.

Przebudowywana ...
Wjazd na pętlę ...
Widoczne rozjaz...

Za pętlą Augustów rozpoczyna się powstająca obecnie nowa trasa tramwajowa do końcówki Dell. Torowisko prowadzić będzie dalej na wschód wzdłuż ulicy Rokicińskiej do skrzyżowania z aleją Hetmańską. Tu tramwaje skręcą w prawo i dalej pojadą wzdłuż alei Hetmańskiej do ulicy Kazimierza Odnowiciela. Ostatni odcinek zaplanowano natomiast wzdłuż alei Ofiar Terroryzmu 11 Września. Sama tramwajowa pętla końcowa Dell obejmie swym zasięgiem dotychczasową końcówkę autobusową.

 

Prace przy budowie nowego odcinka torowiska od pętli Augustów do pętli Dell znajdują się na zróżnicowanym etapie zaawansowania. Generalnie, tory wykonane będą tu w technologii identycznej, jak na Rokicińskiej, czyli szyny przytwierdzone będą do podkładów betonowych, a te ułożone zostaną na ławach żelbetowych. Na przejazdach przez jezdnie zastosowane będą płyty monolityczne, natomiast na poważniejszych łukach szyny przytwierdzone będą bezpośrednio do płyt żelbetowych. W rejonie ulicy Kazimierza Odnowiciela na razie wykonano koryto pod torowisko. Na tym odcinku pracuje jeszcze palownica, którą również widać na jednym ze zdjęć.

Nowe torowisko ...
Gotowe łuki tor...
Powstające toro...
Torowisko wzdłu...
Przygotowane ko...
Przygotowania d...
Przed skrętem w...
Torowisko wzdłu...
Torowisko wzdłu...

Powstająca pętla tramwajowa Dell dosłownie pochłonie dotychczasową końcówkę autobusową, która właściwie bez większych zmian znajdzie się w jej wnętrzu. Pętla ta będzie stosunkowo mała jak na łódzkie warunki. Znajdzie się na niej tylko jeden peron dla wysiadających oraz dwa perony dla wsiadających, mieszczące zaledwie po jednym składzie tramwajowym. Niezbyt wiele, jak na końcówkę liczącej 4 kilometry trasy, w większości zlokalizowanej wśród osiedli mieszkaniowych. Interesujące miejsce znajdzie się natomiast przy wyjeździe z końcówki. Tramwaje przejeżdżać tu będą na krótkim odcinku dosłownie przez las.

Wjazd na pętlę ...
Przystanek dla ...
Przyszłe przyst...

W dniu 31 października 2015 roku po wielu miesiącach prac oddano do ruchu zmodernizowaną trasę tramwajową W-Z wraz z przedłużeniem linii do nowej końcówki, która ostatecznie otrzymała nazwę "Olechów". Chociaż samo torowisko jest już w całości przejezdne, nie wszystkie prace zostały ukończone. Nie działają jeszcze między innymi tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach, a także system sterowania ruchu, który ma nadawać priorytet dla pociągów tramwajowych. Zapraszam jednak na fotograficzny przejazd po najciekawszych fragmentach odnowionej trasy W-Z.

 

Linia rozpoczyna się na pętli "Wyszyńskiego", która położona jest w zachodniej części miasta. Końcówka ta oczywiście została zmodernizowana. W środku zlokalizowano dworzec autobusowy, wokół którego zawracają tramwaje. Na początku skierowano tu linie numer 10 i 12.

Zmodernizowana ...
Tramwajowe przy...
Początek trasy ...

Pierwszym przystankiem, przy którym zatrzymamy się na dłużej, jest ten w pobliżu dworca kolejowego Łódź Kaliska. Zrealizowano tu wspólny pas tramwajowo-autobusowy, dzięki czemu pasażerowie mogą wsiadać do wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w jednym miejscu. Na perony można dojść zarówno poprzez przejście dla pieszych w poziomie jezdni, jak i po schodach prowadzących prosto na stację kolejową

Wjazd na przyst...
Wspólny przysta...
Mijanka niskopo...

Podjeżdżamy kawałek dalej na przystanek "Piotrkowska Centrum". Właśnie taką nazwę otrzymał Dworzec Tramwajowy Centrum, którego najbardziej charakterystycznym elementem jest niezwykłe zadaszenie nazywane przeze mnie wcześniej "gotycką katedrą". Ostatecznie przez mieszkańców Łodzi nazwane zostało "stajnią jednorożców". Miejsce to naprawdę niezwykłe, zwłaszcza jeśli chodzi o porównanie do innych rozwiązań infrastruktury komunikacyjnej w naszym kraju. Ogromna hala skrywa w sobie cztery tory tramwajowe, przy których znajdują się perony przystankowe. Dzięki przywróceniu torowiska na odcinku ulicy Piotrkowskiej, w tym miejscu przecinają się dwie najważniejsze trasy tramwajowe w Łodzi. Pierwsza z nich prowadzi ze wschodu na zachód. Druga z północny na południe. Chyba żadne inne miasto w naszym kraju nie ma tak dobrze zintegrowanego centralnego przystanku tramwajowego na swojej sieci.

Wjazd na przyst...
Pociągi tramwaj...
Przystanek Piot...
Wyjazd z przyst...
Skład 805Na wyj...
Cityrunner na l...
 

Po przejechaniu centrum Łodzi, zaczynamy kierować się na wschodnie obrzeża miasta. Kolejne interesującym punktem jest pętla "Augustów", na której dotychczas kończyła się łódzka tramwajowa trasa W-Z. Obecnie zawracają tu tylko linie 9 i 9A. 

Przystanek w ki...
Zmodernizowana ...

Przedłużenie trasy W-Z w kierunku wschodnim prowadzi do pętli, która ostatecznie nosi nazwę "Olechów". Do końcówki docierają linie numer 3 i 10. We wnętrzu małej dwutorowej pętli, znajduje się również dworzec autobusowy.

Pętla Olechów.
Autobusy stojąc...
Tramwajowe przy...

 

Drugą istotną inwestycją komunikacyjną w Łodzi jest przebudowa Dworca Fabrycznego. W ramach tego ogromnego projektu już dokonano zrównania z ziemią dotychczasowego dworca, w miejscu którego powstaje obecnie nowy obiekt wraz z torami kolejowymi i peronami. Dodatkowo, wzdłuż torów od ulicy Kopcińskiego do ulicy Kilińskiego poprowadzona zostanie również nowa linia tramwajowa. Dworzec Fabryczny będzie wielkim centrum komunikacyjnym, nazywanym Dworcem Multimodalnym, z podziemnymi parkingami dla samochodów oraz podziemnym dworcem autobusowym. W sposób zdecydowany ułatwione mają być przesiadki dla podróżnych. Przystanek tramwajowy wkomponowany zostanie wzdłuż peronów kolejowych a dworzec autobusowy i parkingi znajdą się poziom niżej. W ramach inwestycji zmodernizowane ma być również torowisko kolejowe na odcinku Łódź Fabryczna - Łódź Widzew. Zakres prac jest ogromny, a ich koszt wynieść ma ponad 600 mln złotych. Poniżej prezentuję kilka zdjęć z placu budowy z połowy 2014 roku.

Budowa nowego d...
Gotowe torowisk...
Torowisko pod D...

W związku z brakiem przejazdu w rejonie przebudowywanego Dworca Fabrycznego, uruchomiono dwie linie zastępcze w ulicy Kilińskiego, obsługiwane dwukierunkowymi wagonami M8C. Tramwaje te w ramach zmiany kierunku przejeżdżały z jednego toru na drugi po nakładkowej przejazdówce torowej.

Wagon M8C - 523...
Wagon M8C - 529...
Nakładkowa prze...

Jeszcze wiele miesięcy upłynie, nim przebudowa Dworca Łódź Fabryczna zostanie ukończona. Pierwotnie planowano finał prac na luty 2015 roku. Niestety, budowa nowego wielopoziomowego dworca opóźniła się na tyle, że jej zakończenie w 2015 roku stało się właściwie niemożliwe. Niemniej, postęp prac jest imponujący a gmach przyszłego dworca okazale wyrasta spod ziemi. Gotowe fragmenty torowisk tramwajowych od strony ulicy Kilińskiego oraz POW czekają na dalszą budowę trasy bliżej dworca. Poniżej prezentuję zdjęcia z placu budowy z początku 2015 roku.

Gigantyczny Dwo...
Końcowy fragmen...
W tym miejscu j...
Powstający Dwor...
Nowy odcinek to...
Nowe torowisko ...
Powstające toro...
 

Na zdjęciach z 3 maja 2015 roku bardzo dobrze widać częściowo już gotowe zadaszenia hali dworcowej nowej Łodzi Fabrycznej. Już teraz ten obiekt zaczyna robić wrażenie. Przed dworcem przygotowano już także płytę żelbetową, która stanowić będzie między innymi strop przyszłego tunelu kolejowego do stacji Łódź Kaliska.

Przebudowywany ...
Zbliżenie na po...
Hala nowego dwo...

W listopadzie 2015 roku wciąż trwały prace w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Co ciekawe jednak, kilka dni wcześniej pierwszy pociąg dotarł na nowy podziemny dworzec. Na razie był to tylko jeden wagon, który prowadziła lokomotywa spalinowa.

Prace przy nowy...
Imponujące zada...
Dojazd na dworz...

W lipcu 2016 roku w rejonie nowego dworca Łódź Fabryczna cały czas trwały prace związane z wykończeniem powstającego nowego układu komunikacyjnego. Ukończono remont jezdni i torowiska w ciągu ulicy Kilińskiego. Gotowe było nowe torowisko wzdłuż ulicy Nowoskładowej z czterotorowym przystankiem tramwajowym, a także wzdłuż ulicy Nowowęglowej aż do ulicy Nowotargowej, gdzie zlokalizowany będzie kolejny przystanek tramwajowy. Na dalszym odcinku ulicy Nowotargowej, liczącym około 300 metrów długości wzdłuż starej ulicy Węglowej do ulicy Tramwajowej na razie nie rozpoczęły się jeszcze prace przy budowie torowiska. Roboty trwały natomiast na ulicy Tramwajowej, gdzie ułożono już część nowego torowiska, w tym jeden z dwóch rozjazdów do Zakładu Remontu Tramwajów. Postępowały także prace przy podłączeniu torowiska z ulicy Tramwajowej do Narutowicza.

 

Zmiany widoczne były również w układzie drogowym. Intensywne roboty trwały w rejonie budowie nowej arterii tak zwanej ulicy Nowowęglowej II, która biec ma nad zabudowanymi torami kolejowymi prowadzącymi do nowego dworca Łódź Fabryczna. Ciąg ten połączony będzie docelowo z ulicą Kopcińskiego. Gotowa była również ulica Nowotargowa, która zapewnić ma dojazd do dworca w relacji północ-południe.

Widok z wiadukt...
Odnowiona ulica...
Widok z wiadukt...
Ten sam odcinek...
Widok z wiadukt...
Nowy dworzec Łó...
Ulica Węglowa p...
Nowe szyny przy...
Widok na ulicę ...
Odbudowa łuków ...
Powstający dwor...
Niemal gotowa a...
Budowa torowisk...
Jedno z wejść n...
Gotowe torowisk...
Panorama nowego...
Nowe przystanki...
Ulica Kilińskie...
Nowe torowisko ...

W niedzielę 11 grudnia 2016 roku nastąpiło oczekiwane od wielu lat otwarcie nowego dworca Łódź Fabryczna, które zbiegło się z wejściem w życie nowego, kolejowego rozkładu jazdy. Pomimo bardzo deszczowej pogody, tłumy mieszkańców Łodzi i nie tylko postanowiły odwiedzić całkowicie przebudowany obiekt komunikacyjny. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji perony kolejowe umieszczone zostały pod ziemią, co stanowi przygotowanie do dalszych planów przekopania pod centrum Łodzi kolejowego tunelu średnicowego. Na razie jednak pociągi korzystają z liczącego nieco ponad 2 kilometry, czterotorowego odcinka tunelu, prowadzącego od stacji Łódź Niciarniana, a zlokalizowany niemal w samym centrum dworzec nadal pozostał nieprzelotowy.

 

Skierowanie pociągów pod ziemię spowodowało zwolnienie olbrzymiej przestrzeni na powierzchni, którą można było przeznaczyć nie tylko na nowy układ komunikacyjny, ale również chociażby na deptaki dla pieszych. Powstały nowe odcinki torowisk i przystanki w rejonie dworca. Po kilku latach przerwy spowodowanej budową dworca przywrócono ruch tramwajowy na ulicy Kilińskiego. Powstał nowy odcinek czterotorowy w ciągu ulicy Nowoskładowej, natomiast na ulicy Tramwajowej przywrócono ruch tramwajów po kilkudziesięciu latach przerwy. Tramwaje pojawiły się też po raz pierwszy na ulicy Węglowej.

 

Nowy dworzec zbudowany został w taki sposób, aby w możliwie jak największym stopniu zintegrować różne środki transportu. Na poziomie gruntu znajdują się przystanki tramwajowe, skąd poprzez system wind i ruchomych schodów można dostać się zarówno na podziemny dworzec kolejowy, autobusowy oraz parking. Obiekt robi wrażenie nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim w środku. Szczególną uwagę zwraca wschodnia hala, w której zlokalizowane zostały repliki ścian frontowych starego dworca.

Tramwaje powróc...
Przystanek tram...
Wejście na dwor...
Cztery tory tra...
Tramwaje powróc...
Wąskotorowy par...
Ulica Nowoskład...
W związku z otw...
Autobusowy Herb...
Linia numer 4 n...
Drugi przystane...
Układ drogowy p...
Podziemny dworz...
Stylowa hala gł...
Hala dworcowa z...
Podziemny dworz...

Przywrócenie do stanu używalności olbrzymiej sieć tramwajów w Łodzi wymaga ogromnych nakładów finansowych. Dotychczas wyremontowano wiele odcinków w relacji północ - południe, niemniej jednak sporej liczbie torowisk grozi likwidacja z uwagi na katastrofalny stan. Sytuacja ta dotyczy nie tylko tras podmiejskich do Ozorkowa, Lutomierska czy Pabianic, ale również fragmentów położonych na terenie Łodzi, w tym końcowych odcinków tras do pętli Chochoła, Koziny, Strykowska czy na Plac Kilińskiego w Zgierzu, gdzie tramwaje muszą zwalniać do prędkości kilkunastu kilometrów na godzinę, by bezpiecznie przejechać. Łódź z pewnością będzie mieć szybkie połączenie w relacji W-Z od pętli Wyszyńskiego do Olechowa z efektownym dworcem przesiadkowym i nowymi estakadami na Olechowie, kosztującym kilkaset milionów złotych. Ale czy jednocześnie zdoła utrzymać wiele torowisk w innym rejonach miasta, które z jednej strony są niezbędne do zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej, a z drugiej strony brakuje środków finansowych, by je zmodernizować? Miejmy nadzieję, że tak. Tramwaj do Ozorkowa, kursujący co 20 minut i bujający niesamowicie na boki na zdezelowanym torowisku o godzinie 6 rano zapełniony jest mimo to w aż około 80%. Sytuacja w przeciwnym kierunku wygląda podobnie. Tak więc dobrze byłoby jednak utrzymać tę komunikacji, ponieważ korzystają z niej pasażerowie.

 

Na koniec jeszcze kilka słów o małej inwestycji, która przeprowadzona została w 2014 roku. Mowa tu o remoncie mostu tramwajowego nad rzeką Ner w Lutomiersku. Poza odnową samego obiektu dokonano również wymiany torowiska. Inwestycja cieszy, jakkolwiek trzeba mieć świadomość, że jest zaledwie kroplą w morzu potrzeb, szczególnie jeśli chodzi o łódzkie tramwaje podmiejskie. Wszystkie trzy funkcjonujące do chwili obecnej trasy do Ozorkowa, Lutomierska czy Pabianic na bardzo wielu odcinkach znajdują się w katastrofalnym stanie. Wprawdzie ostatnim czasie poczynione zostały pewne prace remontowe, które oddalają widmo fizycznej likwidacji którejś z linii, to jednak wciąż bardzo wiele zostało do zrobienia. Stąd też wójtowie ośmiu gmin położony przy wspomnianych liniach czynią starania, aby przy pomocy środków z Unii Europejskiej podjąć trud rewitalizacji tych jedynych w swoim rodzaju tras tramwajowych w Polsce.                          

 

Impuls & PSMKMS

Odnowiony most ...
Tramwaj linii 4...

Zaloguj się, aby dodawać komentarze.

Zdjęcie tygodnia

Zaloguj się

Odwiedza nas 267 gości oraz 2 użytkowników.