Tramwaje w Europie

Niemcy - Düsseldorf

Düsseldorf jest jednym z największych i najważniejszych miast w zachodnich Niemczech. Podstawę systemu transportowego przez dekady stanowił tramwaj, który w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zaczął być przekształcany w sieć szybkiej kolei miejskiej, określanej tu także mianem metra.

 

Pierwsze wzmianki o osadzie w miejscu współczesnego Düsseldorfu sięgają 1135 roku. W 1288 roku otrzymał prawa miejskie. Od 1380 roku miasto było siedzibą księstwa Bergu, a w 1815 roku stało się częścią państwa pruskiego i stolicą rejencji Düsseldorf. Po drugiej wojnie światowej, Dusseldorf stał się stolicą nowo utworzonego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Od tego czasu miasto bardzo mocno się rozwinęło pod względem gospodarczym. Obecnie jest siedzibą wielu znanych niemieckich koncernów, takich jak: ThyssenKrupp, E.ON, Henkel, czy Metro AG. Swoje siedziby mają tu też światowi potentaci ubezpieczeniowi: ARAG i Ergo Group. Głównym środkiem transportu w Dusseldorfie przez dziesięciolecia była sieć tramwajowa. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto prace nad jej przebudową na szybką kolej miejską. Podobnie jak w innych miastach zachodnich Niemiec, tego procesu nie udało się zakończyć. Stąd obecnie na ulicach Düsseldorfu zobaczyć można zarówno typowe wagony tramwajowe, jak i pociągi kolei miejskiej. Na wielu odcinkach poruszają się one po tych samych torach, wzajemnie się uzupełniając.

 

Początki komunikacji tramwajowej w Düsseldorfie sięgają 1873 roku. Ruszyła wówczas budowa pierwszej linii tramwaju konnego. Rozpoczęła ona funkcjonowanie z początkiem lutego 1876 roku na trasie Burgplatz – Bergisch-Märkischer Bahnhof, a kilka dni później także z Burgplatz do Tonhalle. Tramwaje od początku poruszały się po torach o rozstawie 1435 mm. Do 1877 roku w mieście funkcjonowało już 5 linii tramwajowych. W 1896 roku na ulice Düsseldorfu wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne. Początkowo oba systemy obsługiwane były przez dwie różne firmy. Równolegle zaczęły powstawać pierwsze połączenia międzymiastowe. Kolej ekspresowa Rheinische Bahngesellschaft określana jako K-Bahn, połączyła w grudniu 1898 roku Düsseldorf z Krefeld. W latach 1899 - 1900 uruchomiono z kolei Düsseldorf-Duisburger Kleinbahn, zapewniającą połączenie do Duisburga. Obie trasy przetrwały do dziś i są obsługiwane w ramach szybkiej kolei miejskiej.

 

W 1900 roku zakończono eksploatację tramwajów konnych. Odtąd w Düsseldorfie rozwijały się tramwaje elektryczne, które szybko oplotły gęstą siecią całe miasto. W trakcie II wojny światowej zabudowa miasta mocno ucierpiała. Niemniej, udało się ją uratować przed ostatecznym zniszczeniem. Dzięki temu, już 8 marca 1945 roku możliwe było wznowienie ruchu tramwajowego po ulicach Düsseldorfu.

 

Podobnie jak w innych miastach zachodnich Niemiec, także w Düsseldorfie w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku pojawiły się plany przekształcenia istniejącej sieci tramwajowej w metro. Tramwaje uznano bowiem za przeżytek. Zakładano budowę liczącej około 47 kilometrów długości sieci metra, składającej się z 5 linii. Tory tramwajowe miały zupełnie zniknąć z ulic miasta. Metro wraz z liniami autobusowymi miało je całkowicie zastąpić. Władze Nadrenia Północna-Westfalii, jako podmiotu współfinansującego modernizację systemu transportowego, ostatecznie skłoniły włodarzy Düsseldorfu do realizacji koncepcji systemu lekkiej kolei, który swoim zasięgiem objąć miał cały obszar doliny Renu i zagłębia Ruhry.

 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto przekształcanie istniejącej sieci tramwajowej w szybką kolej miejską. Dzięki temu, że tory tramwajowe w Düsseldorfie miały normalny rozstaw, nie było z tym większych problemów. W ten sposób mogły też powstać wspólne odcinki, po których poruszają się pojazdy obu środków transportu. Jednocześnie tramwaje lub kolej miejska mogły docierać do sąsiednich miast: Neuss, Meerbusch, Krefeld, Duisburg i Ratingen.

 

Pierwszy podziemny odcinek kolei miejskiej w Düsseldorfie oddano do użytku w 1988 roku. Poprowadzony został po najbardziej obciążonej relacji w mieście pomiędzy historycznym centrum i głównym dworcem kolejowym. Pierwsza główna linia kolei miejskiej wiedzie z Duisburga do Oberbilk i dalej na południe Düsseldorfu. Z trasy tej korzystają obecnie linie U78 i U79. Drugą główną trasą jest połączenie z Krefeld i Neuss przez centrum Düsseldorfu do Lierenfeld. Tu kursują linie U70, U74, U75, U76 i U77. Wspólny czterotorowy tunel zbudowano na odcinku między Heinrich-Heine-Allee i dworcem głównym. Niektóre perony przystankowe na tym odcinku znajdują się na różnym poziomie.

 

W 2007 roku rozpoczęła się budowa trzeciej linii głównej, określanej jako Wehrhahn. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich tras, obsługiwanych przez wysokopodłogowe składy typowe dla kolei miejskiej, na trzeciej linii miały kursować niskopodłogowe wagony tramwajowe. W 2016 roku oficjalnie otwarto podziemne stacje, a następnego dnia regularne kursowanie rozpoczęły linie U71, U72, U73 i U83. W chwili otwarcia, funkcjonowanie zakończyły naziemne linie tramwajowe, poruszające się równolegle do nowego odcinka tunelowego. Wspomniane linie obsługiwane są niskopodłogowymi wagonami tramwajowymi Siemens NF8U. Poza odcinkiem tunelowym, linie te korzystają z dawnych torowisk linii tramwajowych. Mimo to, również określane są mianem kolei miejskiej. W związku z tym, dokonano zmiany oznaczenia linii, na przykład linię tramwajową 712 zmieniono na U72.

 

Wiosną 2023 roku w Dusseldorfie funkcjonowało 11 linii obsługiwanych przez typowy, chociaż nowoczesny i w pełni niskopodłogowy, tabor tramwajowy. Było to 7 linii tramwaju klasycznego: 701, 704, 705, 706, 707, 708 i 709 oraz 4 linie szybkiej kolei miejskiej: U71, U72, U73, U83.

 

Najstarszymi pojazdami eksploatowanymi na sieci tramwajowej w Dusseldorfie są wagony Duewag NF6, pochodzące z lat 1996 - 1999. Wówczas zakupiono ich 48 sztuk i oznaczono numerami z przedziału od 2101 do 2148. Obsługują linie: 701, 704, 705, 706 i 708. Są trójczłonowe i w całości niskopodłogowe.

Wagon Duewag NF...
Wagon Duewag NF...
Wagon Duewag NF...
Wagon Duewag NF...
Wagon Duewag NF...
Wagon Duewag NF...

Z lat 2000 - 2002 pochodzi 36 wagonów Siemens Combino NF10. Pojazdy te posiadają aż 7 członów i mierzą 40 metrów długości. Oznaczone są numerami z przedziału 2001 - 2036 i obsługują linie: 701, 705, 707 i 709.

Wagon Siemens C...
Wagon Siemens C...
Wagon Siemens C...
Wagony Siemens ...

W 2003 roku zakupiono nieco krótsze wagony Siemens Combino NF8. Posiadają one pięć członów i około 30 metrów długości. 15 egzemplarzy oznaczono numerami od 2201 do 2215. Kursują na liniach: 701, 706 i 707.

Wagon Siemens C...
Wagon Siemens C...

Z lat 2006 - 2012 pochodzi natomiast 76 wagonów Siemens Combino NF8U, oznaczonych numerami od 3301 do 3376. Pojazdy te zakupione zostały z myślą o obsłudze linii szybkiej kolei miejskiej, stąd kursują na liniach: U71, U72, U73 i U83 przeważnie w trakcji podwójnej. Jako jedyne spośród tramwajów eksploatowanych w Düsseldorfie są dwukierunkowe.

Skład wagonów S...

Przed wprowadzeniem nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów w Düsseldorfie, eksploatowane były wozy typu GT6, B4 i GT8 produkcji Duewag. Większość z nich trafiło do innych miast, w tym również polskich. Wozy GT6 zakupił Poznań i Szczecin. Pierwsze z tych miast pozyskało również znaczną liczbę wozów GT8, natomiast pojedyncze doczepy znalazły się w Szczecinie. Wagony GT8 sprzedano także do irańskiego miasta Meszhed. 

 

Oprócz linii tramwajowych, w Düsseldorfie wiosną 2023 roku roku funkcjonowało 7 linii kolei miejskiej, oznaczonych numerami: U70, U74, U75, U76, U77, U78 i U79. Warto podkreślić, że linia U70 ma charakter ekspresowy, zapewniając szybkie połączenie Düsseldorfu do Krefeld. Wszystkie powyższe linie obsługiwane były przez wysokopodłogowe pociągi typu GT8SU i B80D, wyprodukowane przez zakłady Duewag.

 

Jednostki B80D pozyskiwane były od 1981 roku do obsługi lekkiej kolei miejskiej. W sumie do 1993 roku zakupiono 101 pojazdów. Zostały one fabrycznie przystosowane do obsługi wysokich peronów. Dzięki obniżanym stopniom, mogą one również zatrzymywać się przy niskich peronach.

Jeden z najstar...
Młodszy skład z...
Skład jednostek...

W celu uzupełnienia taboru lekkiej kolei miejskiej, w latach 1981 - 1984 dostosowano 36 wagonów tramwajowych GT8S, pochodzących z lat 1973 - 1974, do obsługi wysokich peronów. W tym celu zamontowano w nich wyższe wózki, drzwi wyposażone w składane schody, a także przebudowano przód na asymetryczny. Chodziło bowiem o to, aby zniwelować przestrzeń pomiędzy krawędzią peronu, a drzwiami znajdującymi się na przednim, prawym skosie pudła pojazdu. Zmodernizowane pojazdy otrzymały oznaczenie GT8SU i numery z przedziału od 3201 do 3236.

 

Wagony te miały zostać odsprzedane do Krakowa, podobnie jak wcześniej niezmodernizowane GT8S. W grudniu 2017 roku wóz numer 3223 został na próbę sprowadzony do Krakowa i udanie przebudowany na typ GT8N numer RF329. W ramach modernizacji wymieniono w nim środkowy człon na niskopodłogowy, a także zamontowano normalne drzwi i schody oraz nowe, symetryczne ściany czołowe. Krakowskie MPK początkowo chciało pozyskać kolejne wozy tego typu, jednak ze względu na problemy z wprowadzaniem do ruchu nowych jednostek Bombardier HF6, wagony GT8SU musiały pozostać w ruchu w Niemczech. Dopiero w listopadzie i grudniu 2022 roku do Krakowa dotarło 5 GT8SU o numerach: 3203, 3205, 3209, 3213 i 3236. Trzy z wagonów miały być zmodernizowane i przeznaczone do ruchu, natomiast dwa posłużyć, jako magazyn części zamiennych. Tymczasem wiosną 2023 roku wozy GT8SU wciąż kursowały w składach na linii U75 w Düsseldorfie. W sierpniu tego samego roku w niemieckiej prasie pojawiła się informacja o planach sprzedaży do Krakowa pozostałych 21 wozów GT8SU.

Pochodzący z 19...
Wagony GT8SU na...
Skład wagonów G...
Skład wagonów G...
Skład wagonów G...
Skład wagonów G...

W celu wycofania z ruchu wagonów GT8SU, zamówiono 59 pojazdów Bombardier HF6. Miały one trafić do Düsseldorfu w latach 2017 - 2020. Problemy ze skrajnią i wózkami spowodowały jednak poważne opóźnienie dostaw. W 2020 roku Düsseldorfie znajdowało się kilka pojazdów HF6, które przechodziły jazdy testowe i szkoleniowe. Dopiero w połowie 2022 roku weszły one do liniowej eksploatacji. Wszystkie wagony miały zostać przekazane do ruchu do 2024 roku.

Skład wagonów B...
Skład wagonów B...
Skład wagonów B...

Operatorem sieci transportu publicznego w Düsseldorfie jest Rheinbahn AG, który jest członkiem związku komunikacyjnego Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Długość sieci tramwajowej wynosi około 80 kilometrów. Sieć tramwajowa i kolei miejskiej są ze sobą mocno zintegrowane. Do tego stopnia, że w przypadku niektórych linii ciężko jest je właściwie sklasyfikować. Podobnie, jak w innych miastach zachodnich Niemiec, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zrezygnowano z budowy kolei miejskiej, w zamian realizując podziemne trasy tramwajowe, które są znacznie tańsze zarówno w budowie, jak i w późniejszym utrzymaniu. Mimo to, wszystkie odcinki podziemnie określane są w Düsseldorfie mianem metra. Poza tunelami, zarówno tramwaje, jak i kolej miejska, posiadają odcinki w normalnych ruchu miejskim, poruszając się w śladzie dawnych tras tramwajowych.

 

PSMKMS & Impuls

Zaloguj się, aby dodawać komentarze.

Zdjęcie tygodnia

Zaloguj się

Odwiedza nas 469 gości oraz 0 użytkowników.